• Tiếng Việt
  • English

NGHỊ QUYẾT

(06/04/2010)

Chi tiết

LUẬT

(06/04/2010)

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH

(06/04/2010)

Chi tiết

CHỈ THỊ

(06/04/2010)

Chi tiết

CHỈ THỊ

(06/04/2010)

Chi tiết

Nghị định

(06/04/2010)

Chi tiết

NGHỊ QUYẾT

(06/04/2010)

Chi tiết

CHỈ THỊ

(06/04/2010)

Chi tiết

NGHỊ QUYẾT

(06/04/2010)

Chi tiết
Trang: 1 2 10 11 12
  • Tuyển dụng chuyên viên Thẩm định – Ban mua sắm

    Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH – BAN KIỂM SOÁT  Mô tả công việc: Thẩm tra hồ sơ dự toán/ Phụ lục hợp đồng.…

  • Tuyển dụng chuyên viên Ban Đấu Thầu

    Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 04 CHUYÊN VIÊN BAN ĐẤU THẦU   Mô tả công việc: Tham gia lập HSMT, Chấm thầu. Có khả năng tìm kiếm nhà thầu…

Check email nội bộ
Download tài liệu