• Tiếng Việt
  • English

Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra – Giám sát an ninh

(17/02/2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra - Giám sát an ninh

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

(17/02/2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

(17/02/2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

(17/02/2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

(09/06/2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

(09/06/2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự

(10/03/2015) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường trân trọng thông báo!

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế quảng cáo

(10/03/2015) Nhằm đáp ứng yêu cầu các hạng mục công việc, Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế - Quảng cáo!

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Công ty Cây xanh và cảnh quan

(10/03/2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Giám đốc Công ty Cây xanh và cảnh quan!

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Truyền thông – Marketing

(10/03/2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Giám đốc Truyền thông - Marketing.

Chi tiết
Trang: 1 2 3
  • Tuyển dụng Giám đốc Cây xanh và cảnh quan

    Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Giám đốc Công ty Cây xanh và cảnh quan. Yêu cầu cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: –    Xây dựng sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty để thực hiện được các nhiệm vụ thiết kế, thi công và duy tu…

  • Tuyển dụng Kiến trúc sư cảnh quan – Ban Thiết kế

    Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 01 KIẾN TRÚC SƯ CẢNH QUAN – BAN THIẾT KẾ Mô tả công việc: Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế phần…

Check email nội bộ
Download tài liệu