• Tiếng Việt
  • English

Trả lời những vấn đề khách hàng quan tâm tại Khu ĐTM Dương Nội

(16/06/2010) Khu ĐTM Dương Nội với tổng diện tích 197.3ha được chia làm 3 phân khu chính:Tây Đô, Đô Dương và Đô Nghĩa.

Detail

Send your message to Nam Cuong Hanoi Group :

Full Name *:

Address:

Tel*:

E-mail*:

Subject *:

Comment *:

Note: Fields marked with an asterisk * are required

download brochures