• Tiếng Việt
  • English

Chuyển nhượng (Mua bán, Tặng cho) Nhà

(06/04/2010) 1. Các bước tiến hành: Để làm thủ tục chuyển nhượng nhà hợp lệ, thì phải có giấy tờ chủ quyền nhà hợp lệ, giấy tờ nhà có thể là "Giấy hồng" hoặc các loại giấy phép, giấy công nhận sở hữu... Ngoài giấy tờ chủ quyền nhà, bên chuyển nhượng (bên bán, bên cho) còn phải có bản sao bản vẽ hiện trạng nhà, đất, giấy chứng minh nhân dân. Bên nhận chuỵển nhượng (bên mua, bên nhận) chỉ cần xuất trình và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân.

Detail

Cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng)

(06/04/2010) 1. Giấy tờ hợp pháp về nhà ở đô thị 2. Giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở là những loại nào? 3. Làm thế nào để được cấp "Giấy hồng"? 4. Những trường hợp nào không được hoặc chưa được cấp "Giấy hồng"?

Detail

Xin phép xây dựng

(06/04/2010) 1. Để được cấp giấy phép xây dựng cần phải có những loại giấy tờ nào? 2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở được quy định như thế nào? 3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép xây dựng? Thời gian cấp phép xây dựng là bao lâu? 4.…

Detail
download brochures