• Tiếng Việt
  • English

Under Projects

Hoang Quoc Vietnam Residentials Apartment (EIA Co Nhue)

Nam Cuong Group to announce that the open-plan apartment sales Hoang Quoc Vietnam Residentials (EIA Co Nhue) from the 2nd day February 16, 2009.

Detail

Khu Chung cư cao cấp CT3 - Hoàng Quốc Việt Residentials

Chung cư Cao cấp CT3 - Hoàng Quốc Việt Residentials là Tổ hợp chung cư cao cấp gồm 4 đơn nguyên A, B, C, D nằm trên diện tích khu đất 12.638 m2 – diện tích xây dựng 3416 m2, đạt chỉ tiêu xây dựng 27%.

Detail
download brochures