• Tiếng Việt
  • English

Ngày:19/06/2012

Tháng 6/2012: Tiến độ xây thô nhà liền kề và Biệt thự khu ĐTM Dương Nội.

Sàn giao dịch bất động sản Nam Cường trân trọng thông báo tiến độ xây thô  “Quỹ nhà liền kề, biệt thự nhà vườn tại Khu trung tâm thương mại & phố chợ Đô Nghĩa ( phân khu D) và Biệt thự Tây Đô ( phân khu A) –  Khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội” tính đến tháng 6/2012, nội dung cụ thể như sau:

I. Loại Bất động sản: Nhà liền kề và biệt thự nhà vườn.

II. Vị trí BĐS: Thuộc phân khu A và D dự án KĐTM Dương Nội – quận Hà Đông – Hà Nội.

III. Tiến độ xây thô chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI 

Mã ô Diện tích (m2)
Khu A
Bắt đầu Xây Dựng
L01.(02/03/04/05/06/07/08/09/10) 225.00
L04.(02/03/04/05/06/07) 198.00
L05.(02/03/04/05/06/07)
L08.(02/03) 183.37
L08.(04/05/06/07/08/09/10/11) 183.38
L08.17 196.04
L08.18 186.37
L08.19 182.90
L08.20 182.73
L08.21 182.79
L08.22 182.84
L08.23 182.90
L09.(02/03/04/05/08/09) 198.00
L10.(02/03/04/05/09)
L10.08 198.01
L12.(02/03/04/05) 183.28
L12.06 183.31
L12.07 184.13
L12.08 186.03
L12.09 189.59
L12.(12/13/14/15/16/17/18/19) 182.84
L13.(02/03/04/05/06/07/08/09) 198.00
L14.(02/03/04/05/06/07/08/09)
L15.(02/12/13/14/15/16/17/18/19) 183.38
L15.(03/04/05/06/07/08/09) 183.37
M01.(02/03/04/05/06/07) 200.00
M01.(10/11/12/13/14/15/16) 170.00
M02.(02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13) 200.00
M02.(16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29) 170.00
M03.(02/03/04/05/08/09/10/11) 250.00
M04.(02/03/04/05/06/07/08/09/10)
M07.(02/03/04/05/06/09/10/11/12/13) 225.00
M08.(04/05/06/09/10/11/12/13)
Xong sàn tầng 2
M04.(13/14/15/16/17/18/19/20/21/22) 225.00
M08.(02/03)
M10.(02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25)
Đã xong phần thô
L01.(13/14/15/16/17/18/19/20/21) 225.00
L02.(04/05/06/07/08/09/10) 198.00
L03.(05/06/07/08/09/10)
L06.(02/03/04/05/06/07/08)
L07.02 197.99
L07.(03/04/05/06/07) 198.00
M04.16 225.00
M05.(02/03/04/05) 200.25
M06.(02/03/04/05)
M09.(07/08/09/10/11/14/15/16/17/18/19/20/21/22) 225.00
M11.(02/03/04/05/06/07/08/09/10/11) 200.25
M12.(02/03/04/05/06/07/08/09/10/11)
Khu D
Bắt đầu xây dựng
U03.(77/79/81/83/85/87/89/91) 75.00
U05.(42/44/46/67/69/71/73/75/77/79/81)
U07.(12/14/16) 100.00
U08.13 75.00
Đã xong móng
U02.(10/12/14/16/20/24/26) 100.00
U03.(84B/86) 75.00
U04.(26/34/37/41/49) 100.00
U05.(09/21/43) 75.00
U06.(03/04/05/06/07/08/09/11/13/14/15/16/17/18/19/20/21/23/25/26) 100.00
U08.(13/17/54/60/61/72/73/74/76) 75.00
U09.(07/08/09/10/11/12/13) 100.00
U10.(03/05/06/08)
U14.(05/06/37/41/49)
Thi công tầng 2
U07.(05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28) 100.00
Thi công tầng 4
U04.(24/28/29/30/31/32/33/34/39/43/45/47) 100.00
U06.(06/08/10)
U08.(57/59/63/65/67/69/71/75/77) 75.00
U09.(05/06/09) 100.00
U10.(04/07/09/10/11/12/13/14)
Thi công tầng mái, tum
U02.(03/05/06/07/08/09/11/13/15/17/18/19/21/22/23/25/27/28) 100.00
U03.(80/82/88/90/92) 75.00
U04.(02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/25/27/36/38/

40/42/44/46)

100.00
U05.(22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/45/47/48/49/50) 75.00
U06.(04/06/08/10/12/22/24) 100.00
U08.(05/07/09/11/15/19/21/23A/27/33/52/56/58/62/64/66/68/70/78) 75.00
U09.(02/03/04) 100.00
U13.(03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14)
U14.(02/03/04/07/08/09/10/11/12/13)
Đã xong phần thô
U01.(03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/

28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/52/53/54/

55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/

81/82/83/84/85/86/87/88)

75.00
U03.(08/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/

34/35/36/37/38/39/40/41/42/44/46/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/

105/106/107/108/109/110/111/112)

U05.(01C/03/04/05/06/07/08/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20)

IV. Mọi thông tin chi tiết về thiết kế, dự toán và tiến độ xây dựng xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Sàn Giao dịch Bất Động Sản Nam Cường – Km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại:   04. 331194 (70 – 71) /   3553 9222   / 32 (50 – 51-  52- 53- 54) 555.
Fax: 04. 3553 9223      Hotline:  0973 9999   (12/ 15 / 36)

Sàn giao dịch bất động sản Nam Cường trân trọng thông báo!

  • Tuyển dụng chuyên viên Thẩm định – Ban mua sắm

    Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH – BAN KIỂM SOÁT  Mô tả công việc: Thẩm tra hồ sơ dự toán/ Phụ lục hợp đồng.…

  • Tuyển dụng chuyên viên Ban Đấu Thầu

    Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 04 CHUYÊN VIÊN BAN ĐẤU THẦU   Mô tả công việc: Tham gia lập HSMT, Chấm thầu. Có khả năng tìm kiếm nhà thầu…

Check email nội bộ
Download tài liệu