• Tiếng Việt
  • English

Văn bản pháp luật

Tiêu đề Năm Trích dẫn CQ ban hành Download
CHỈ THỊ Số: 01/2008 Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
NGHỊ QUYẾT SỐ: 19/2008/NQ-QH12 Về việc thí điểm cho cá nhân, tổ chức nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Quốc Hội Download
LUẬT ĐẤU THẦU Số: 61/2008 Luật đấu thầu Quốc Hội Download
NGHỊ QUYẾT Số: 19/2008 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Chính Phủ Download
NGHỊ QUYẾT Số: 01/2008 Về việc triển khai thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội Chính Phủ Download
THÔNG TƯ Số: 1/2009 Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở BỘ XÂY DỰNG Download
HIẾN PHÁP 1992 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quốc Hội Download
LUẬT Số: 16/2003 Về Xây dựng Quốc Hội Download
LUẬT Số: 13/2003 Về đất đai Quốc Hội Download
LUẬT Số: 56/2005 Về nhà ở Quốc Hội Download
Trang: 1 2 3 4
Check email nội bộ
Download tài liệu