• Tiếng Việt
  • English

Văn bản pháp luật

Tiêu đề Năm Trích dẫn CQ ban hành Download
LUẬT ĐẦU TƯ Số: 59/2005 Luật đầu tư Quốc Hội Download
BỘ LUẬT DÂN SỰ Số: 33/2005 Bộ luật dân sự Quốc Hội Download
NGHỊ QUYẾT Số: 06/2004 Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản Chính Phủ Download
LUẬT Số: 63/2006 Về Kinh doanh Bất động sản QUỐC HỘI Download
NGHỊ ĐỊNH Số: 08/2005 Về quy hoạch xây dựng Chính Phủ Download
CHỈ THỊ Số: 34/ 2006 Về việc triển khai thi hành luật nhà ở THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
CHỈ THỊ Số: 09/2007 Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
Nghị định Số : 02/2006 Về việc ban hành quy chế khu đô thị mới Chính Phủ Download
NGHỊ QUYẾT Số: 23/2006 Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Chính Phủ Download
CHỈ THỊ Số: 11/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
Trang: 1 2 3 4
Check email nội bộ
Download tài liệu