• Tiếng Việt
  • English

Văn bản pháp luật

Tiêu đề Năm Trích dẫn CQ ban hành Download
NGHỊ QUYẾT Số: 48/2007 Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại Chính Phủ Download
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT 2009 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số 69/2009 - CP Download
THÔNG TƯ 161 2009 Thông tư 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản Bộ tài chính Download
Nghị định số 69 2009 Quy định và bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất , bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Số 69/2009 - CP Download
Trang: 1 2 3 4
Check email nội bộ
Download tài liệu