Đoàn Quốc hội Campuchia đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (06/11/2005)

Đoàn Quốc hội Lào đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (05/11/2005)

UV bộ chính trị, trưởng ban tổ chức TƯ Trương Quang Được đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (06/03/2005)

Đoàn Quốc hội Lào đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (05/11/2005)

UV bộ chính trị, trưởng ban tổ chức TƯ Trương Quang Được đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (06/03/2005)

UV bộ chính trị, trưởng ban tổ chức TƯ Trương Quang Được đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (06/03/2005)

Đoàn Quốc hội Lào đến thăm KĐTM Tp Hải Dương (05/11/2005)

Đồng chí Mai Ái Trực đến thăm văn phòng CN Hải Dương (23/08/2004)

Đồng chí Trần Đình Hoan đến thăm KĐTM TP Hải Dương ngày 04/02/2005.

Đồng chí Trần Đình Hoan đến thăm KĐTM TP Hải Dương ngày 04/02/2005.

Đồng chí Mai Ái Trực đến thăm văn phòng CN Hải Dương (23/08/2004)

Đồng chí Mai Ái Trực đến thăm văn phòng CN Hải Dương (23/08/2004)

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân đến thăm Công ty ngày 12/4/2004

Đồng chí Nguyễn Di Niên đến thăm KĐTM phía tây - TP Hải Dương ngày 07/08/2004

Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Khu đô thị Hòa Vượng TP Nam Định (27/03/2004)

Trang: 1 2 3