Đồng chí Nguyễn Văn An đến thăm văn phòng chi nhánh Hải Dương (11/04/2004)

Đồng chí Phạm Thế Duyệt đến thăm KĐTM phía Đông TP Hải Dương ngày 06/12/2004

Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Khu đô thị Hòa Vượng TP Nam Định (27/03/2004)

Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Khu đô thị Hòa Vượng TP Nam Định (27/03/2004)

Nguyên phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hải Dương (3/9/2003)

Nguyên phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hải Dương (3/9/2003)

Nguyên phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hải Dương (3/9/2003)

Trang: 1 2 3