28 Tháng Mười Hai, 2021

Tuyển dụng Trưởng ban Truyền thông

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Duy trì và phát triển thương hiệu của Tập đoàn, Dự án.
 • Quản lý và phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Doanh nghiệp.
 • Quản trị và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Chủ trì thực hiện truyền thông nội bộ.
 • Chủ trì xử lý khủng hoảng truyền thông nội bộ, truyền thông ngoài Tập đoàn.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Duy trì và phát triển thương hiệu của Tập đoàn, Dự án.
  • Hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Tập đoàn.
  • Văn hóa doanh nghiệp
  • Lập và chủ trì thực hiện kế hoạch:
  • Truyền thông nội bộ.
 • Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện và nâng cấp/cải tiến các quy trình làm việc của Ban Truyền thông
 • Thiết lập và phát huy mối quan hệ tốt đẹp với Cơ quan truyền thông báo chí theo định hướng của Tâp đoàn
 • Nhận diện sớm các rủi ro/khủng hoảng truyền thông, đề xuất kế hoạch phòng ngừa và chủ trì tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).
 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá các hoạt động Marketing và Truyền thông.
 • Các công việc khác theo phân công

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing, quản trị kinhh doanh, kinh tế.
 • Ít nhất 5 năm trong lĩnh vực truyền thông, trong đó ít nhất 3 năm vị trí tương đương.
 • Am hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Tố chất cần thiết cho công việc:
  • Chịu được áp lực cao trong công việc

  • Thông minh, sáng tạo,

  • Có khả năng phân tích, khả năng tự học, có gu thẩm mỹ.

 • Kỹ năng thiết yếu cho công việc:
  • Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc

  • Kỹ năng làm việc theo nhóm

  • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề

  • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

  • Kỹ năng ứng phó khủng hoảng

 • Tiếng anh giao tiếp 

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0912 037 969 – 0904492456

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”