6 Tháng Tám, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời quý công ty tham gia dự thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Chăm sóc duy trì cây xanh vườn ươm lô CT2-CT5.

2. Phạm vi công việc: Chăm sóc duy trì cây xanh vườn ươm lô CT2-CT5.

3. Tài liệu chủ đầu tư cấp: Tiên lượng mời thầu.

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Trước 16h00 ngày 15 tháng 08 năm 2022.

6. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Nhà thầu nộp hồ sơ chào thầu/chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, phòng 515, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu/chào giá cạnh tranh).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092) Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 96 ngày 06.08.2022_Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu chăm sóc duy trì cây xanh vườn ươm lô CT2-CT5_0001