6 Tháng Một, 2014

Thông báo gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu

                                                                                 

                                           TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG

 

                                                                            THÔNG BÁO  

Theo nội dung kế hoạch đấu thầu đối với các hạng mục:

 1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Phân khu A,  Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

2. Thi công cống hộp 3x2m từ CK15 – CX7, tuyến N122-N129, Phân khu A, Khu ĐTM Dương Nội – Thuộc công trình đặc thù cống hộp từ kênh T4 đến kênh La Khê.

3. Cung cấp vật tư và thi công hệ thống chiếu sáng tuyến N15 – N18, Phân khu A, Dương Nội – Thuộc công trình Khớp nối hạ tầng, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

4. Cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống cấp điện và trạm biến áp T08, T09, T10 Khu ĐTM Thống Nhất – Thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu ĐTM Thống Nhất, TP. Nam Định.

 Tập đoàn Nam Cường đã thông báo thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính) là:

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: đến trước 10h00 ngày 05/01/2015

– Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 05/01/2015

Nay được điều chỉnh lại như sau:

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: đến trước 10h00 ngày 12/01/2015

 – Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 12/01/2015

Xin được thông báo đến các nhà thầu quan tâm được biết.

 Trân trọng cảm ơn!

Xem thông báo bản pdf tại đây: