20 Tháng Bảy, 2021

[Hải Dương] Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Mục tiêu công việc:

 • Thực hiện hạch toán, thu chi, doanh thu, chi phí phát sinh, quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, công nợ, thuế các loại
 • Hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Nhiệm vụ chính:

 • Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ, hồ sơ thanh toán, làm cơ sở trình duyệt
 • Hạch toán chi tiết, tổng hợp các hoạt động chi phí phát sinh trong kì
 • Theo dõi thực hiện thủ tục nhập – xuất – tồn vật tư, máy móc thị bị, lập báo cáo định kỳ phục vụ quyết toán năm
 • Theo dõi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng phải thu, phải trả theo hợp đồng, theo dự án, và theo khoản vay
 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản trị chung của Tập đoàn
 • Kiểm kê đối chiếu cuối tháng về thu – chi – tồn quỹ tiền mặt.
 • Lập báo cáo thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Yêu cầu:

 • Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học trở lên (Chuyên ngành Kế toán, kiểm toán)
 • Kinh nghiệm: ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ưu tiên các ứng viên trong lĩnh vực BĐS, Xây dựng.

Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

 • Chăm chỉ, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc. Trung thực, có khả năng chịu áp lực cao
 • Thành thạo các nghiệp vụ kế toán , nắm bắt kịp thời các chính sách về luật thuế hiện hành
 • Kỹ năng: giao tiếp với KH tốt. Kỹ năng thương lượng và thuyết phục KH. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Tin học: Thành thạo excel, word, phần mềm kế toán

Chế độ:

 • Hưởng mọi chế độ theo quy định của tập đoàn (ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13, ngày 1/6, ngày đàn ông Nam Cường…)
 • Hưởng mọi chế độ theo luật quy định (phép năm, BHXH,…)

Liên hệ:

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”