Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

(9 Tháng Sáu, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

(9 Tháng Sáu, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự

(10 Tháng Ba, 2015) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường trân trọng thông báo!

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế quảng cáo

(10 Tháng Ba, 2015) Nhằm đáp ứng yêu cầu các hạng mục công việc, Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế - Quảng cáo!

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Công ty Cây xanh và cảnh quan

(10 Tháng Ba, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Giám đốc Công ty Cây xanh và cảnh quan!

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Truyền thông – Marketing

(10 Tháng Ba, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Giám đốc Truyền thông - Marketing.

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Lái xe

(9 Tháng Ba, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Nhân viên Lái xe.

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc quản lý toà nhà Văn phòng

(31 Tháng Bảy, 2013) Nhằm đáp ứng nhu cầu cho thuê Văn phòng tại Toà nhà Nam Cường, Tập đoàn Nam Cường tìm kiếm các ứng viên xuất sắc, năng động và chuyên nghiệp tại vị trí Giám đốc quản lý toà nhà văn phòng.

Chi tiết