Tuyển dụng chuyên viên Thẩm định – Ban mua sắm

(15 Tháng Tám, 2017) Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH – BAN KIỂM SOÁT  Mô tả công việc: Thẩm tra hồ sơ dự toán/ Phụ lục hợp đồng.…

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên Ban Đấu Thầu

(15 Tháng Tám, 2017) Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 04 CHUYÊN VIÊN BAN ĐẤU THẦU   Mô tả công việc: Tham gia lập HSMT, Chấm thầu. Có khả năng tìm kiếm nhà thầu…

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Giám sát thi công hoàn thiện

(15 Tháng Tám, 2017) Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiêu chí “Chữ tín” là phương châm phát triển. TUYỂN DỤNG 03 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG HOÀN THIỆN Mô tả công việc: Giám sát thi công công trình xây dựng tòa nhà,…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên phát triển dự án

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Chuyên viên phát triển dự án

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Ban Đầu tư

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Ban Đầu tư

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Xúc tiến Đầu tư

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Xúc tiến Đầu tư

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra – Giám sát an ninh

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra - Giám sát an ninh

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

Chi tiết