3 Tháng Mười Một, 2022

Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ

 1. Mô tả công việc:
 • Thực hiện lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát (năm/tháng) theo phân công của Trưởng Phòng.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ chính sách nội bộ, quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan của các đơn vị trong Tập đoàn.
 • Thực hiện báo cáo kiểm tra, kiểm soát (bao gồm báo cáo chi tiết với phần việc được giao trong đợt kiểm tra, kiểm soát, báo cáo tổng hợp của cả đợt kiểm tra, kiểm soát theo sự phân công của Trưởng nhóm kiểm tra, kiểm soát/Trưởng Phòng).
 • Thực hiện giám sát, theo dõi, báo cáo kết quả khắc phục các kiến nghị được xác định trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các Khối/Ban nghiệp vụ.
 • Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, kiểm soát đầy đủ.
 • Thực hiện việc giám sát hoạt động của Tập đoàn (theo phân công) thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ liên quan.
 • Cập nhật, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả và đầy đủ đối với hệ thống văn bản hướng dẫn hoạt động trong nội bộ Khối/Ban nghiệp vụ
 • Thực hiện rà soát, đóng góp ý kiến trong xây dựng và ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ theo phân công.
 • Phân tích các dữ liệu hoạt động chính của các Khối/Ban nghiệp vụ để phát hiện những vấn đề tồn tại, rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ.
 • Đánh giá mức độ rủi ro đối với đơn vị hoặc hoạt động nghiệp vụ được phân công, đề xuất khuyến nghị.
 • Báo cáo và thực hiện giám sát sự quản lý/khắc phuc/giảm trừ rủi ro của các đơn vị.
 • Thực hiện và duy trì chế độ tổng hợp, báo cáo đánh giá hiệu quả công việc cá nhân theo quy định.
 • Các công việc khác theo phân công
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Kiểm toán hoặc Kinh tế xây dựng; các trường ĐH Tài chính – Kế toán. Ưu tiên có chứng chỉ CPA, ACCA.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Xây dựng, đầu tư bất động sản hoặc làm công tác kiểm tra, kiểm soát tối thiểu 04 năm.
 • Có chuyên môn Kiểm toán
 • Đọc, dịch được các tài liệu bằng Tiếng anh
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động sản.
 • Có kiến thức nền tảng về Tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu biết hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản.
 • Khả năng phân tích, kiểm soát số liệu tốt.
 • Có kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, Chịu được áp lực trong công việc.
 • Tuân thủ kỷ luật; Bảo mật thông tin; Chi tiết, cẩn thận, chịu khó    
 1. Hình thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo 1 trong các cách sau:

 • Ban Nhân lực & Hệ thống – Tầng 4, Nam Cường Building, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
 • CV vui lòng gửi về email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Số điện thoại: 024. 6325 1888 (Số máy lẻ – 3157)
 • Hotline: Ms Lương – Chuyên viên Tuyển dụng – SĐT 0912 037 969
 • Theo dõi các thông tin của Tập đoàn tại Fanpage: https://www.facebook.com/NamCuongtalent

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”