13 Tháng Ba, 2022

Tuyển dụng Chuyên viên Triển khai Ứng dụng

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật, hệ thống Cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ người dùng tại Công ty xử lý các yêu cầu về Công nghệ thông tin
 • Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp đối tác cung cấp triển khai các dự án, giải pháp Công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng các quy trình, tài liệu cài đặt, quản trị, xử lý sự cố trên các hệ thống, đào tạo nhân viên mới. Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ, quản trị tốt các hệ thống.

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản trị hệ thống(System Administrator)

 • Quản trị các hệ thống Domain, Email, website, Portal, File Server và các hệ thống khác trên nền các máy chủ vật lý, máy chủ ảo hóa sử dụng các hệ điều hành Windows Server, Linux, Unix, các hệ thống Backup, Restore, Antivirus, hotfix update, cách dịch vụ hệ thống phổ biến của Microsoft và các hãng phần mềm khác.
 • Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của hệ thống, nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để đưa ra các cảnh báo, đề xuất kịp thời nhằm duy trì tính ổn định và độ sẵn sàng cao của hệ thống

 • Thường xuyên đánh giá hệ thống để phát hiện các điểm yếu trong hệ thống, đề xuất các giải pháp khắc phục, sao lưu dữ liệu định kỳ của hệ thống để sẵn sàng phục hồi khi có sự cố hỏng hóc, đặc biệt khí có thảm họa xảy ra ảnh hưởng đến hệ thống(hỏa hoạn, cháy nổ, động đất, thiên tai, thao tác sai trên hệ thống….)

Quản trị hệ thống Mạng và bảo mật(Network and Security System Administrator)

 • Quản trị hệ thống mạng LAN và mạng WAN, Wifi, quản trị các thiết bị mạng và bảo mật như Switch layer 2, layer 3, Router, Firewall, IPS/IDS, wifi access point, thiết bị cân bằng tải, thiết bị dò quét lỗ hổng bảo mật,….
 • Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của hệ thống. Thường xuyên đánh giá hệ thống để phát hiện các điểm yếu trong hệ thống

 • Đưa ra các quy trình, tài liệu hướng dẫn người sử dụng trong toàn Công ty hiểu biết về các mối nguy hiểm khi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, Internet, email, nâng cao nhận thức cho người dùng và kiểm tra sự tuân thủ của người dùng đối với các quy định về an toàn bảo mật thông tin như quy định đặt mật khẩu, đổi password, quy định sử dụng mail, chạy phần mềm quét virus, không cài các phần mềm crack….

 • Giả lập các hoạt động tấn công vào hệ thống để phát hiện ra các điểm yếu trên hệ thống và đưa ra các phương án đề xuất khắc phục

Quản trị Hệ cơ sở dữ liệu(Database Administrator)

 • Quản trị các Hệ cơ sở dữ liệu của các hệ thống phần mềm trên các máy chủ Cơ sở dữ liệu, hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ thu thập báo cáo, hỗ trợ phối hợp với các cán bộ phát  triển phần mềm cập nhật trên ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nâng cấp các tính năng mới trên phần mềm nghiệp vụ. Đảm bảo công tác sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết

Triển khai ứng dụng

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành; Công nghệ thông tin, Điện tử – Viễn thông, Toán – Tin
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong môi trường Công việc về Công nghệ thông tin.
 • Đã trực tiếp tham gia triển khai các hệ thống mạng LAN, mạng WAN, Internet, cài đặt các máy chủ Windows Server, Linux, Sun Solaris, ESX Server,SAN Storage, SAN Switch, triển khai các dịch vụ Công nghệ thông tin cơ bản như Active Directory, DNS, DHCP, WebServer, File Server, Mail Server, hệ thống máy chủ ảo, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu, hệ thống Proxy…
 • Đã trực tiếp cấu hình, cài đặt các thiết bị mạng như Modem, Access Point, Switch Layer 3, Router, Firewall
 • Đã trực tiếp cài đặt, quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu, hỗ trợ nâng cấp cập nhật phần mềm, cơ sở dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu như Access, MySQL, MS SQL, Oracle.
 • Tối thiểu có chứng chỉ CCNA hoặc MCSA, ưu tiên có các chứng chỉ cao hơn như CCNP (Quản trị mạng), MCSE(Quản trị hệ thống), LPI (Quản trị Linux), SCNA, CEH (An ninh bảo mật), OCA, OCP (Quản trị Hệ cơ sở dữ liệu)
 • Khả năng tự nghiên cứu, đọc tài liệu Chuyên nghành, khả năng làm việc độc lập và khả năng phối hợp làm việc nhóm tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp mềm mỏng và thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc
 • Kỹ năng trình bày vấn đề dễ hiểu để giải đáp các thắc mắc cho người dùng trong công tác Hỗ trợ người dùng.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.
 • Đọc và hiểu tốt các tài liệu Tiếng Anh chuyên nghành (Nghe nói giao tiếp được khi làm việc với Chuyên gia nước ngoài)
 • Biết lập trình phần mềm cũng là một lợi thế

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”