17 Tháng Tư, 2022

Tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông nội bộ

Mô tả công việc:

 1. Quản lý nội dung, bài viết, hình ảnh phục vụ các hoạt động truyền thông dưới mọi hình thức của Tập đoàn
 2. Tổ chức viết, biên tập, triển khai sản xuất và chịu trách nhiệm nội dung các ấn phẩm truyền thông của tập đoàn ( nội san, kỷ yếu, sổ tay….)
 3. Tham gia quản lý nội dung của website và hệ thống thông tin
 4. Tham gia cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu của Ban truyền thông ( thông tin của đối tác, của nhà cung cấp, danh sách quan hệ báo chí )
 5. Tham gia xây dựng nội dung báo cáo điểm báo phục vụ hoạt động SXKD và ngăn ngừa khủng hoảng thông tin của Tập đoàn
 6. Thực hiện lưu chiểu, quản trị toàn bộ các ấn phẩm, tài liệu của Ban liên quan đến Tập đoàn
 7. Tham gia xây dựng ý tưởng, cấu trúc hệ thống thông tin nội bộ, cơ chế phân quyền phục vụ hệ thống quản trị dữ liệu tập trung của Tập đoàn
 8. Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng, kịch bản và tổ chức triển khai các sự kiện truyền thông nội bộ.

Yêu cầu công việc:

 1. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Báo chí/ Truyền thông/ Xã hội và nhân văn/Văn hóa/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 2. Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, truyền hình (ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực BĐS)
 3. Khả năng học hỏi và cập nhật, linh hoạt và thích nghi

 4. Kiến thức chuyên môn: Báo chí, truyền thông, tổ chức sự kiện, Đồ họa/ mỹ thuật, Thị trường BĐS
 5. Kỹ năng thiết yếu cho công việc: Lập kế hoạch và triển khai công việc, Giao tiếp, đàm phán và thuyết trình, Viết bài và trình bày

Liên hệ:

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0912 037 969 

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”