28 Tháng Tám, 2021

Tuyển dụng Trưởng ban Đấu thầu

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập Đoàn các vấn đề liên quan đến đấu thầu hợp đồng
 • Xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển của Ban Đấu thầu (Phụ trách đấu thầu các dự án của Tập Đoàn).
 • Tham mưu, đề xuất các phương án quản lý hiệu quả hoạt động của Ban
 • Xây dựng các quy trình đấu thầu, đàm phán các gói thầu, tính toán lợi ích kinh tế của các gói thầu
 • Chịu trách nhiệm phối hợp, liên hệ với các Khối/phòng/ban của Tập Đoàn, đối tác của Tập Đoàn để triển khai công việc
 • Chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất của Ban Đấu thầu
 • Chịu trách nhiệm báo cáo và giải trình về các công việc thực hiện của Ban Đấu thầu trước Ban lãnh đạo Tập Đoàn
 • Điều hành nhân sự thuộc Ban Đấu thầu (Phòng Đấu thầu Xây dựng và Đấu thầu Cơ điện) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Tập đoàn
 • Giải quyết các công việc khác theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập Đoàn

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên; chuyên ngành Kinh tế xây dựng
 • Kinh nghiệm: 15 năm trở lên trong đó có 5 năm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các dự án/công ty có quy mô tương đương/có hệ thống quản lý hiệu quả
 • Có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác chọn thầu/đấu thầu, lập dự thảo và đàm phán hợp đồng xây dựng
 • Có kinh nghiệm theo dõi và quản lý thanh quyết toán theo hợp đồng
 • Có khả năng tư duy logic, Khả năng lãnh đạo, Kỹ năng lập dự án, kế hoạch thực hiện tổng thể dự án
 • Kiên trì, cẩn trọng, và chi tiết trong chuyên môn. Chịu được áp lực công việc – Có kỹ năng quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng /ban/ nhóm (trên dưới 20 nhân viên).
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
 • Có đạo đức, trung thực, tin cậy và trách nhiệm với công việc, với doanh nghiệp và đồng nghiệp
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc
 • Có kinh nghiệm áp dụng công nghệ trong công tác đấu thầu

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”