28 Tháng Tám, 2021

Tuyển dụng Trưởng ban Kinh tế

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thực hiện tính toán và kiểm soát công tác giá xây dựng, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán phát sinh.
 • Tham gia hội đồng thẩm định, đánh giá nhà thầu.
 • Chủ trì đàm phán, thương thảo phần giá của các gói thầu, gói phát sinh.
 • Phối hợp với ban Kinh doanh lập dự toán, quyết toán khách hàng.
 • Khảo sát thị trường giá xây dựng, thẩm định giá thực tế.
 • Thẩm định hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.
 • Kiểm tra thực tế tại hiện trường (trường hợp cần thiết).
 • Tư vấn, phối hợp với các ban chuyên môn khác để quản lý hiệu quả chi phí các công trình xây dựng.
 • Các công tác khác theo phân công nhiệm vụ của ban Kinh tế.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế xây dựng.
 • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý chi phí xây dựng, trong đó có tối thiểu 05 năm giữ vị trí quản lý tại các tập đoàn, công ty lớn.
 • Nắm vững và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến công việc.
 • Có kỹ năng quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng /ban/ nhóm (trên dưới 20 nhân viên).
 • Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
 • Tư duy linh hoạt, quyết đoán.

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”