23 Tháng Mười Một, 2016

Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân

Ngày 21/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2334/BXD-QLN về đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương khẩn trương thực hiện:

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC), quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) gắn với phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân;

Rà soát, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân các KKT, KCNC, KCX, KCN, cụm công nghiệp (CCN);

Hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở địa phương, đặc biệt là kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các KKT, KCNC, KCX, KCN, CCN cho giai đoạn 05 năm và từng năm;

Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương để xây dựng giải pháp hỗ trợ đặc thù nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn;

Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội tại các KKT, KCNC, KCX, KCN, CCN.

Theo Báo Xây dựng