1. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của thương hiệu:

1.1.Sứ mệnh:
“Thông qua việc xây dựng các công trình hạ tầng, các khu đô thị phát triển và thịnh vượng, các công trình du lịch hiện đại, xứng tầm quốc gia và quốc tế, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội nỗ lực đóng góp vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”
1.2.Các giá trị cốt lõi của thương hiệu Nam Cường Hà Nội:

Thương hiệu Nam Cường Hà Nội đã trải qua hơn 32 năm hình thành và phát triển, với quy mô ban đầu là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân Thủy vào năm 1984, ngày nay thương hiệu Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, đặc biệt là trên các lĩnh vực chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu đô thị, vận tải và du lịch.

Có được thành công về Thương hiệu như ngày hôm nay là nhờ chiến lược xây dựng thương hiệu khoa học và hiệu quả. Thương hiệu Nam Cường Hà Nội được xây dựng và phát triển dựa trên các 06 giá trị cốt lõi, cái mà chúng tôi gọi là các trụ cột phát triển của thương hiệu Nam Cường Hà Nội sau.

2. Định vị thương hiệu:
Ngay từ những ngày đầu thành lập Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp  và xây dựng Xuân Thủy – nay là Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã xác định phương châm kinh doanh lấy chữ tín làm tiêu chí phát triển. Thực hiện tốt các “trụ cột” phát triển đã giúp Nam Cường có được uy tín thương hiệu như ngày hôm nay. Thương hiệu Tập đoàn Nam Cường Hà Nội có vị thế hàng đầu trong ngành xây dựng hạ tầng và khu đô thị. Các công trình mà Tập đoàn thực hiện đã góp phần thay da, đổi thịt bộ mặt đô thị tại các địa phương.
Với các sản phẩm, dịch vụ chính là: xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu đô thi mới, xây dựng và kinh doanh khách sạn và du lịch, Tập đoàn Nam Cường nhắm vào các phân khúc khách hàng sau:
Đối với sản phẩm bất động sản, khu đô thị: xác định giá trị cộng đồng, xã hội và môi trường nằm trong các “trụ cột” phát triển nên các sản phẩm bất động sản và khu đô thị cũng hướng tới phục vụ không chỉ tầng lớp trung lưu và khá giả mà còn phục vụ cho tầng lớp có thu nhập thấp, để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là mọi tầng lớp dân cư có điều kiện sử dụng và sở hữu nhà ở.
Nam Cường Hà Nội đang nỗ lực không ngừng đầu tư về trang thiết bị, nguồn nhân lực có đạo đức, chuyên môn và tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, Nam Cường Hà Nội đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng.

TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI