Giới thiệu

Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Nam Cường đã khẳng định là nhà đầu tư và phát triển chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, đầu tư bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.

 • Tầm nhìn - Sứ mệnh

  Thông qua việc xây dựng các công trình hạ tầng, các khu đô thị phát triển và thịnh vượng, các công trình du lịch hiện đại, xứng tầm quốc gia và quốc tế, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội nỗ lực đóng góp vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

 • Văn hóa doanh nghiệp

  Ở Nam Cường, Cố Chủ tịch Trần Văn Cường chính là một ngọn đuốc sáng, chỉ đường và tạo sự gắn kết tập thể bằng chính ánh sáng rực rỡ của mình.

 • Quá trình phát triển

  Năm 2017: Định hướng phát triển khu đô thị Xanh và Bền vững tại tất cả các dự án. Hợp tác cùng những đối tác uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế.

 • Đội ngũ

  Tập đoàn Nam Cường luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá

giải thưởng

 • Tuyển dụng Trưởng phòng Đầu tư

  (13/09/2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Cơ quan quản lý, Ngân hàng, Đối tác. Xây dựng đội…

 • THÔNG BÁO MỜI THẦU

  (13/09/2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế lập phương án thiết kế tổng mặt bằng; Lập hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình tại Khu A (Không bao gồm Khách sạn Quốc tế…

 • Tuyển dụng Giám đốc Đầu tư

  (13/09/2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và quản lý quy hoạch của các dự án. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và…

 • Tuyển dụng Trưởng ban Truyền thông

  (13/09/2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Duy trì và phát triển thương hiệu của Tập đoàn, Dự án. Quản lý và phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Doanh nghiệp. Quản trị và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chủ trì thực hiện truyền thông nội bộ. Chủ trì xử lý khủng hoảng…