Nền tảng của Tập đoàn Nam Cường được gây dựng trên khát vọng và tầm tư tưởng của Người sáng lập – vầng sáng rực rỡ đó vẫn mãi lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, dẫn đường cho các thế hệ kế cận. Nguồn cảm hứng đó đã trở thành bản sắc văn hóa riêng của Tập đoàn Nam Cường và được thế hệ trẻ kế thừa, phát huy, cộng hưởng cùng hàng nghìn CBNV của Tập đoàn trên từng chương trình phát triển tiếp nối và trong mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Sức mạnh đoàn kết đã giúp Người Nam Cường luôn nhìn về một hướng, bước cùng một nhịp, đồng lòng viết tiếp những trang sử tiếp theo của Tập đoàn trong khí thế mới, cơ hội mới, thách thức mới. Phát huy nội lực,kết hợp ngoại lực, phát triển đội ngũ CBNV dựa trên các tiêu chí: Kỷ luật – Chuyên nghiệp – Hợp tác – Sáng tạo – Hiệu quả, mang lợi ích tối đa cho cộng đồng và khách hàng thông qua những sản phẩm, công trình chất lượng cao mang đậm bản sắc Nam Cường.