THƯ MỜI HỢP TÁC

Kính gửi: Các quý nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Với 35 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Nam Cường đã khẳng định là nhà đầu tư và phát triển chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, đầu tư bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.

Tiếp nối tầm nhìn và đạo lý kinh doanh phát triển bền vững vì cộng đồng mà người sáng lập đã đề ra, Tập đoàn Nam Cường luôn giữ vững tôn chỉ: Uy tín – Vững bền – Nhân văn.

Với định hướng “Hội nhập toàn cầu với các đối tác hàng đầu” trên cơ sở hợp tác chia sẻ cùng có lợi. Chúng tôi xin giới thiệu với các Quý nhà đầu tư các dự án trong danh mục xúc tiến đầu tư và mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực và kinh nghiệm cùng hợp tác đầu tư phát triển và sẻ chia các giá trị thịnh vượng cho cộng đồng.

DANH MỤC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ