Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Dự án

(12 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Trực tiếp thực hiện công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đầu tư dự án Bất động sản theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: xin thông tin quy hoạch, tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Hiệu quả Đầu tư

(12 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Phân tích, thẩm định tính khả thi của dự án bất động sản (về mặt pháp lý, tài chính, kinh doanh; nghiên cứu thị trường); Lập phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư; Lập hồ sơ và thuyết trình Hội đồng quản trị về…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Đầu tư

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Cơ quan quản lý, Ngân hàng, Đối tác. Xây dựng đội…

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Đầu tư

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và quản lý quy hoạch của các dự án. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Truyền thông

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Duy trì và phát triển thương hiệu của Tập đoàn, Dự án. Quản lý và phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Doanh nghiệp. Quản trị và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chủ trì thực hiện truyền thông nội bộ. Chủ trì xử lý khủng hoảng…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Triển khai Ứng dụng

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật, hệ thống Cơ sở dữ liệu Hỗ trợ người dùng tại Công ty xử lý các yêu cầu về Công nghệ thông tin Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp đối tác cung cấp triển khai…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Đấu thầu

(28 Tháng Tám, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập Đoàn các vấn đề liên quan đến đấu thầu hợp đồng Xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển của Ban Đấu thầu (Phụ trách đấu thầu các dự án của Tập Đoàn). Tham mưu, đề xuất các phương án quản lý hiệu quả hoạt…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Kinh tế

(28 Tháng Tám, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Thực hiện tính toán và kiểm soát công tác giá xây dựng, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán phát sinh. Tham gia hội đồng thẩm định, đánh giá nhà thầu. Chủ trì đàm phán, thương thảo phần giá của các gói thầu, gói phát sinh. Phối hợp với ban Kinh…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Nhân lực

(19 Tháng Tám, 2021) MỤC  TIÊU CÔNG VIỆC Luôn đáp ứng kịp thời và đủ yêu cầu nguồn nhân lực của công ty Quản trị hệ thống, quy trình đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả Đảm bảo hệ thống thông tin được vận hành an toàn và tiện lợi NHIỆM VỤ CHÍNH A. Quản lý và duy trì…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Cho thuê Biệt thự

(16 Tháng Tám, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản (Biệt thự…) của tập đoàn Phát triển sản phẩm mới, tư vấn chính sách cho thuê biệt thự. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng về dịch vụ cho thuê. NHIỆM VỤ CHÍNH Thực hiện các kế hoạch kinh doanh về…

Chi tiết