PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN

(3 Tháng Sáu, 2022) Ứng tuyển để nắm bắt cơ hội làm việc tại Tập đoàn Nam Cường ngay hôm nay!

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

(25 Tháng Năm, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Nhân viên Hành chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH

(25 Tháng Năm, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám đốc Nội chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Đấu thầu

(24 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Đấu thầu làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Chuyên viên Giải phóng Mặt bằng

(22 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Giải phóng Mặt bằng làm việc tại Nam Định, Hải Dương.

Chi tiết

Tuyển dụng Thư ký Chủ tịch HĐQT

(22 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Thư ký Chủ tịch HĐQT làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh BĐS

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NC Home.

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NC Home.

Chi tiết

Tuyển dụng Trợ lý Kinh doanh

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trợ lý kinh doanh làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NC Home.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NC Home.

Chi tiết