PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN

(4 Tháng Mười Một, 2022) Ứng tuyển để nắm bắt cơ hội làm việc tại Tập đoàn Nam Cường ngay hôm nay!

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng bộ phận Cây xanh

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng bộ phận Cây xanh làm việc tại Phú Quốc.

Chi tiết

Tuyển dụng Giám sát chăm sóc cây xanh

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám sát Chăm sóc Cây xanh làm việc tại Lào Cai.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NC Home.

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Đầu tư

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám đốc Đầu tư làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Dự án

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Phát triển Dự án làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Kế toán trưởng Khách sạn Nam Cường

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Kế toán trưởng Khách sạn Nam Cường làm việc tại Chi nhánh Nam Định hoặc Hải Phòng.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển dự án

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng phòng Phát triển dự án làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Nguồn vốn

(3 Tháng Mười Một, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Tài chính nguồn vốn làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết