PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN

(2 Tháng Tư, 2024) Ứng tuyển để nắm bắt cơ hội làm việc tại Tập đoàn Nam Cường ngay hôm nay!

Chi tiết

Trưởng phòng Marketing

(1 Tháng Tư, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng phòng Marketing làm việc tại Công ty NCHome.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Hành chính

(1 Tháng Tư, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Hành chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thanh quyết toán

(1 Tháng Tư, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên QS mảng M&E làm việc tại Ban QLDA Đồ Sơn.

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Tài chính

(30 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám đốc Tài chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chánh văn phòng

(30 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chánh Văn phòng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Công nghệ Thông tin

(30 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Phó ban Công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Truyền thông

(30 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Quản lý hợp đồng

(30 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Quản lý hợp đồng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

(28 Tháng Ba, 2024)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Pháp chế làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết