Tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (mảng Cho thuê)

(17 Tháng Mười Một, 2021) Nhiệm vụ chính Tiếp nhận thông tin, phối hợp với bộ phận cho thuê ký kết hợp đồng thuê với Khách hàng và các phụ lục liên quan, hoàn thiện tách trả và lưu kho. Theo dõi, rà soát hạn Hợp đồng thuê và gia hạn với Khách hàng Phối hợp với bộ phận cho…

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Admin – Lưu trữ hồ sơ

(17 Tháng Mười Một, 2021) Nhiệm vụ chính Thực hiện việc kiểm soát các hồ sơ Hợp đồng mua bán, góp vốn, phụ lục, chuyển nhượng, thanh lý, bàn giao, cấp sổ, đơn thư khiếu nại,… và toàn bộ hồ sơ Khách hàng sau khi phụ trách thủ tục của các dự án hoàn thiện Thực hiện việc Scan lưu…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

(9 Tháng Mười Một, 2021) Nhiệm vụ chính: – Rà soát các hợp đồng áp dụng cho các giao dịch tại Tập đoàn (Hợp đồng thi công, tư vấn xây dựng, mua bán nhà chung cư, mua bán nhà thấp tầng…)– Soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản nội bộ Tập đoàn nhằm văn bản hóa…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Đầu tư

(19 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Tham gia soát xét pháp lý các Dự án/Công ty trong quá trình Công ty lựa chọn Dự án/Công ty tiềm năng để thực hiện Mua bán & sáp nhập (M&A), tham gia thương thảo hợp đồng mua bán & sáp nhập dự án/doanh nghiệp (M&A), hợp đồng vay. Thực hiện rà…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Quy hoạch

(19 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH – Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch. – Lập hồ sơ, phát triển các dự án xây dựng của Công ty. – Thực hiện lập các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư…

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Marketing (Khối Khách sạn)

(18 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Tham gia vào quá trình nghiên cứu, đề xuất phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới của khách sạn Thâm gia xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống Giám sát công tác tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm/dịch vụ/ hình ảnh và truyền…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Dự án

(12 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Trực tiếp thực hiện công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đầu tư dự án Bất động sản theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: xin thông tin quy hoạch, tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Hiệu quả Đầu tư

(12 Tháng Mười, 2021) NHIỆM VỤ CHÍNH Phân tích, thẩm định tính khả thi của dự án bất động sản (về mặt pháp lý, tài chính, kinh doanh; nghiên cứu thị trường); Lập phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư; Lập hồ sơ và thuyết trình Hội đồng quản trị về…

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Đầu tư

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Cơ quan quản lý, Ngân hàng, Đối tác. Xây dựng đội…

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Đầu tư

(13 Tháng Chín, 2021) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Phát triển mới các dự án đầu tư. Kiểm soát và quản lý quy hoạch của các dự án. Kiểm soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Quản lý đất đai và môi trường. Thiết lập và…

Chi tiết