14 Tháng Mười Hai, 2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ NỘI DUNG HSYC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội thông báo gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu: “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình hạ tầng xã hội lô ĐX-03. Công trình: Hạ tầng xã hộitại dự án: Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Thông báo số 119/TM-NCHN ngày 17/11/2021:

  • Từ 15h00 ngày 17 tháng 11 năm 2021 đến 15h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021 (Trong giờ hành chính)

Nay gia hạn thêm thời gian phát hành và điều chỉnh nội dung của HSYC như sau:

  • Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15 h 00  ngày   13 tháng  12  năm 2021 đến trước      

15h00  ngày 23 tháng 12 năm 2021 (Trong giờ hành chính)

  • Nhà thầu đã đăng ký tham dự sẽ nhận được 01 bộ Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan tại địa chỉ: Ban Dịch vụ hành chính, phòng 515, Tầng 05, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
  • Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 23 tháng  12  năm 2021 tại Ban Dịch vụ hành chính, phòng 515, Tầng 05, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Nay thông báo đến các Nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu và các Nhà thầu khác quan tâm đến gói thầu được biết.

 

Vui lòng xem chi tiết tại: TM 86 ngay 13.12.2021_TB gia han phat hanh HSMT goi TM 119.