23 Tháng Mười, 2021

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu

         Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời quý công ty tham gia dự thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  2. Dự án: Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.
  3. Tài liệu chủ đầu tư cấp: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
  4. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
  5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 02 tháng 11 năm 2021.
  6. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Nhà thầu nộp hồ sơ chào thầu/chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, phòng 515, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu/chào giá cạnh tranh).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092).                             Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Văn bản đính kèm: TM 96 ngay 22.10.2021_TM chao gia canh tranh.