13 Tháng Mười Hai, 2019

Chuyên đề: Hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân ảnh hưởng tới kết quả – năng suất lao động của tập thể

Câu chuyện về chiếc đồng hồ: “Nếu pin chạy tốt, các kim giờ – phút – giây sẽ chỉ chính xác mốc thời gian, khi một kim chạy lệch nhịp sẽ kéo theo sai số của đồng hồ”, cho thấy: hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả và năng suất lao động của tập thể. Một tổ chức muốn tốt thì trước hết, mỗi cá nhân phải tốt. Bởi vậy, muốn tối ưu năng suất lao động của tập thể thì mỗi nhân sự trước hết phải là một cá nhân có hiệu quả làm việc tốt. 

Vậy, để có được hiệu quả công việc mỗi cá nhân cần xác định những yếu tố quan trọng, như:

  • Trau dồi chuyên môn: Ở mỗi vị trí, kiến thức chuyên môn quyết định xương sống của kết quả làm việc
  • Kỹ năng xử lý công việc: Khi người lao động đã có chuyên môn nghiệp vụ cao, cần có được những kỹ năng mềm như sắp xếp thời gian xử lí công việc, khả năng trao đổi làm việc nhóm, khả năng sáng tạo… Đây là yếu tố tăng cao hiệu suất lao động
  • Tính kỷ luật: Tuân thủ quy định của tổ chức giúp bộ máy được vận hành đúng theo quy chuẩn, tạo ra đường dây làm việc chặt chẽ và đúng đắn
  • Tinh thần trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề với công việc đó, chỉ khi người lao động có trách nhiệm với công việc thì mới có thể hoàn thành tốt công việc từ đó nâng cao năng suất lao động
  • Sự gắn bó và nhiệt thành với tổ chức: Tổ chức không chỉ là nơi làm việc đơn thuần, đó còn là nơi là mỗi cá nhân trau dồi và học hỏi, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Tổ chức cần những cá nhân tốt để phát triển bền vững, cá nhân cần tổ chức tốt để phát triển bản thân. Sự gắn bó và quyết tâm cống hiến của mỗi cá nhân góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, góp sức vì mục tiêu chung của tổ chức.

Khi mỗi cá nhân đã tốt nhưng để khai thác hết tiềm năng của người lao động đồng thời kết hợp sức mạnh tập thể để tạo ra một hệ thống làm việc năng suất, đúng người, đúng việc thì dựa vào tổ chức lao động. Tổ chức phân công đúng người, đúng việc: “Không thể để cho một con cá leo cây được, việc của con cá là phải bơi, leo cây để cho con khỉ”. Việc phân công lao động cũng như vậy, cần phải biết rõ năng lực chuyên môn mỗi lao động để phân công vào mỗi công việc cụ thể, từ đó mới tạo ra một hệ thống tốt, năng suất lao động đi lên. Định hướng sự phát triển mỗi cá nhân phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn là một trong những mục tiêu quan trọng và dài hạn trong sự phát triển nguồn nhân lực, góp phần tối ưu hiệu quả và năng suất của tổ chức.