22 Tháng Chín, 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau: 

 1.  Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế ý tưởng, báo cáo Nghiên cứu khả thi và TKCS Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc. 
 2.  Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi. 
 3. Phương thức LCNT: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
 4. Loại Hợp đồng: Trọn gói.
 5. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Chi tiết theo HSMT đính kèm.
 6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 16 tháng 09 năm 2022 đến trước 14h00 ngày 30 tháng 09 năm 2022. 
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QL Đấu thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường. 
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 9. Thời gian hiệu lực HSDT: 30 ngày. 
 10. Thời điểm đóng thầu: 15h00, ngày 30 tháng 09 năm 2022. 
 11. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Hành Chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 
 12. Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu: Ban Quản Lý Đấu Thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092); Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn. 

Trân trọng kính mời! 

Thông tin chi tiết:

TBMT 121 ngày 16.09.2022_TBMT gói thầu Tư vấn thẩm tra TK ý tưởng, BC nghiên cứu khả thi & TKCS Khu DL sinh thái Đảo Ngọc-đã gộp