22 Tháng Chín, 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau: 

 1.  Tên gói thầu: Thiết kế ý tưởng, lập báo cáo Nghiên cứu khả thi và TKCS Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc. 
 2.  Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi. 
 3. Phương thức LCNT: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
 4. Loại Hợp đồng: Trọn gói.
 5. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Chi tiết theo HSMT đính kèm.
 6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 16 tháng 09 năm 2022 đến trước 16h00 ngày 26 tháng 09 năm 2022. 
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QL Đấu thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường. 
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 9. Thời gian hiệu lực HSDT: 30 ngày. 
 10. Thời điểm đóng thầu: 16h30, ngày 26 tháng 09 năm 2022. 
 11. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Hành Chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 
 12. Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầuBan Quản Lý Đấu Thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà NộiĐiện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092); Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn. 

Trân trọng kính mời! 

Thông tin chi tiết:

TBMT 120 ngày 16.09.2022_TBMT gói thầu Tk ý tưởng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và TKCS khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc-đã gộp