1 Tháng Bảy, 2024

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu.

Công ty thông báo điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “Cung cấp xe ô tô Mercedes- benz GLC 300 4 Matic” – Dự án: Solasta Mansion phân khu B Dương nội.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu : Theo Thông báo mời chào giá cạnh tranh số 12c/TBMT ngày 28/11/2023 là:

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: 09h00’ ngày 28 tháng 11 năm 2023

– Thời gian nộp Hồ sơ chào giá : trước 16h00’ ngày 29 tháng 11 năm 2023.

Nay điều chỉnh lại là :

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá : 09h00’ ngày 27 tháng 06 năm 2024.

– Thời gian nộp Hồ sơ chào giá : trước đến 17h00’ ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Nay thông báo đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời chào giá và các nhà thầu khác quan tâm đến gói thầu được biết.

Trân trọng thông báo.

Thông tin chi tiết:

TB 36 NGAY 27.6.2024_TB V.V DIEU CHINH THOI GIAN PHAT HANH HO SO MOI THAU VA NOP HS DU THAU GT CUNG CAP XE O TO MERCEDER_0001