4 Tháng Năm, 2024

THÔNG BÁO

“V/v: Điều chỉnh HSMCG, thời gian tiếp nhận HSCG”

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị thông báo điều chỉnh Điều chỉnh HSMCG, điều chỉnh thời gian phát hành HSMCG và tiếp nhận HSCG. Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường” thuộc Dự án: “Tòa nhà văn phòng CQ02 Phùng Khoang”

1. Điều chỉnh yêu cầu HSMCG

* Theo nội dung phát hành tại TBMT số 07/TM- ĐT ngày 23/04/2024:

– Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

* Nay điều chỉnh phạm vi, yêu cầu chào giá:

– Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT cho dự án tòa nhà CQ02.

2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận HSCG:

* Thời gian phát hành theo TBMT số 07/TM- ĐT ngày 23/04/2024:

– Thời gian nộp HSCG: trước 17h00’ ngày 03 tháng 05 năm 2024.

* Nay điều chỉnh:

– Thời gian nộp HSCG: trước 17h00’ ngày 07 tháng 05 năm 2024.

Nay thông báo đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu và các nhà thầu khác quan tâm đến gói thầu được biết.

Trân trọng thông báo.

Thông tin chi tiết:

TM 08 NGAY 03.05.2024_TB V.V DIEU CHINH HSMCG, THOI GIAN TIEP NHAN HSCG_0001