15 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO

 

V/v: Điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu.

Công ty thông báo điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “San lấp hạ tầng kỹ thuật Đảo Ngọc” – Dự án: Khu ĐTM phía tây TP Hải Dương

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu : Theo Thông báo mời thầu số 12/TM-CNHD.NCHN ngày 09/05/2024 là:

  • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 09h00’ ngày 09 tháng 05 năm 2024
  • Thời gian nộp Hồ sơ thầu: trước 17h00’ ngày 27 tháng 05 năm 2024.

Nay điều chỉnh lại là :

  • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu :  09h00’ ngày 14 tháng 06 năm 2024.
  • Thời gian nộp Hồ sơ thầu: trước đến 17h00’ ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Nay thông báo đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời chào giá và các nhà thầu khác quan tâm đến gói thầu được biết.

Thông tin chi tiết:

TB 62 NGAY 14.6.2024_TB V.V DIEU CHINH THOI GIAN PHAT HANH HS MOI THAU VA NOP HO SO DU THAU GT SAN LAP HTKT DAO NGOC_0001