22 Tháng Mười, 2021

THÔNG BÁO: Bán đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội – Địa chỉ: Km 4 đường Tố Hữu (nay là đường Nguyễn Thanh Bình) khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q.Hà Đông, Tp. Hà Nội xin gửi tới quý đơn vị và cá nhân thông tin về việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty như sau:

 1. Tên tài sản bán thanh lý

+ Gói 01: Tài sản thanh lý máy móc thiết bị thi công loại lớn.

+ Gói 02: Tài sản thanh lý máy móc, công cụ dụng cụ cầm tay, thiết bị thi công loại nhỏ.

+ Gói 03: Tài sản thanh lý vật tư, thiết bị điện nước.

+ Gói 04: Tài sản thanh lý vật tư xây dựng, hoàn thiện.

 1. Đối tượng được và không được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng theo quy định tại mục (b) dưới đây.

b) Các đối tượng không được tham gia đấu giá:

–  Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình theo quy định của pháp luật.

–  Các thành viên trong Tổ kiểm kê và thanh lý tài sản được thành lập theo Quyết định số 78/2021/QĐNS-TGĐ ngày 06/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của các thành viên này.

–  Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản bán thanh lý.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản

–  Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 13/10/2021 đến ngày 06/11/2021. 

–  Địa điểm:

 • Kho Anland khu A, khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 • Kho khu B, khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 • Kho Phùng Khoang, khu ĐTM Phùng Khoang, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 • Kho Phụng Thượng – Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội.

–  Người hướng dẫn xem tài sản: Ông/bà: Phạm Văn Thủy SĐT: 0868238686                     Email: phamthuyhac@gmail.com.

 1. Tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty:

Gói 01: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng.) và phải đảm bảo Công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

Gói 02: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.) và phải đảm bảo Công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

Gói 03: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.) và phải đảm bảo Công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

Gói 04: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.) và phải đảm bảo Công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt.

+ Ban Tài chính Kế toán, Phòng 507, tầng 5, tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km 4 Tố hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Ông/Bà: Trần Thị Thanh Quế.

– Người/tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ các thông tin sau:

+ Họ tên người/tổ chức tham gia đấu giá (hoặc tên đơn vị):

+ Chứng minh thư nhân dân; thẻ căn cước số (hoặc mã số doanh nghiệp):

+ Địa chỉ:

+ Nội dung đặt cọc:

Tiền đặt trước tham gia đấu giá thanh lý:

+ Gói 01: Tài sản thanh lý máy móc, thiết bị thi công loại lớn.

+ Gói 02: Tài sản thanh lý máy móc, công cụ dụng cụ cẩm tay, thiết bị thi công loại nhỏ.

+ Gói 03: Tài sản thanh lý vật tư, thiết bị điện nước.

+ Gói 04: Tài sản thanh lý vật tư xây dựng, hoàn thiện.

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, quy định về mẫu Phiếu tham dự đấu giá, cách thức viết bì thư và gửi Phiếu tham dự đấu giá

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Cá nhân/ đơn vị tham gia đấu giá chỉ gửi giá 1 lần trong phong bì niêm phong kín).

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên (Trả giá cao hơn giá sàn thanh lý được công bố).

– Mẫu Phiếu tham dự đấu giá và cách thức viết bì thư và gửi Phiếu tham dự đấu giá: Mẫu đính kèm.

– Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu tham dự đấu giá là 17giờ….phút, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Phiếu tham gia đấu giá gửi về: Ban Dịch vụ hành chính, Phòng 515, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km 4 Tố hữu, Hà Đông, Hà Nội.

   – Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)   Fax: 024.63251999

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá

– Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2021.

– Địa điểm: Tại Phòng 406, Tầng 4, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4 Tố hữu, Hà Đông, Hà Nội.

 1. Công bố kết quả bán đấu giá tài sản thanh lý

– Người tham gia đấu giá có Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ và trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm cho tài sản bán thanh lý của Công ty là người trúng đấu giá.

– Trong trường hợp có hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau thì ngay tại buổi mở Phiếu tham dự đấu giá, Hội đồng sẽ tổ chức bốc thăm để chọn người trúng đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không có mặt tại buổi mở Phiếu tham dự đấu giá thì Hội đồng của Công ty sẽ tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.

– Công ty sẽ gửi thông báo cho Người tham gia đấu giá về kết quả bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty về địa chỉ, số điện thoại được cung cấp trên phong bì thư đựng Phiếu tham dự đấu giá trong vòng 3 ngày làm việc.

Văn bản đính kèm: TB 66a ngay 13.10.2021_TB Dau gia tai san Thanh ly. 21.10