16 Tháng Năm, 2022

THÔNG BÁO GIA HẠN: THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thi công hoàn thiện Cống hộp qua kênh T3-11, cống hộp số 1 -Km3+209, khu ĐTM Mỹ Trung A” tại địa điểm: ĐTM Mỹ Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định với các thông tin như sau:

1.  Tên gói thầu: Thi công hoàn thiện Cống hộp qua kênh T3-11, cống hộp số 1 -Km3+209, khu ĐTM Mỹ Trung A.

2.  Hồ sơ chào giá bao gồm:

–         Hồ sơ năng lực nhà thầu;

–         Hợp đồng tương tự có biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý Hợp đồng;

–         Báo giá nhà thầu, các điều khoản tài chính, thương mại gói thầu;

–         Biện pháp thi công nhà thầu;

–         Hồ sơ nhân sự nhà thầu;

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h ngày 25 tháng 05 năm 2022.

4. Hình thức gửi thư quan tâm/hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi thư xác nhận quan tâm gói thầu trước thời điểm đóng thầu về địa chỉ: Ban QL Đấu thầu, phòng 402, tầng 4 hoặc email Bandauthaunc@namcuong.com.vn

Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu/chào giá cạnh tranh).

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)                             Fax: 024.6325.1999

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)                             Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TBGH 14 ngày 12.5.2022_Thông báo gia hạn thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Thi công cống hộp số 1 kênh T3-11