26 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:“Thi công sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc Nam Định” hạng mục Sửa chữa, chỉnh trang lại Văn phòng Nam Định.

Kính mời Quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc Nam Định

2. Hạng mục: Sửa chữa, chỉnh trang lại Văn phòng Nam Định

3. Phạm vi công việc: Thi công sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc Nam Định (chi tiết công việc theo khối lượng mời thầu).

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 45 ngày.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 15h00’ ngày 25 tháng 06 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00’ ngày 28 tháng 06 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (scan PDF bản có chữ ký, đóng dấu) về địa chỉ mail: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Nhà thầu nộp bản cứng HSCG cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Tiêu đề email ghi rõ: Tên gói thầu_Tên Nhà thầu.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu – Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3135). Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời

Thông tin chi tiết:

TM 12 NGAY 25.6.2024_TB MOI CHAO GIA GT TC SUA CHUA, CAI TAO VAN PHONG LAM VIEC NAM DINH_0001