1 Tháng Bảy, 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

CHI NHÁNH HÀ TÂY – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI

tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công lắp dựng bục để trưng bày xe.

2. Dự án: Khu đô thị mới Dương Nội.

3. Phạm vi công việc: Thi công lắp dựng bục để trưng bày xe..

4. Thành phần, quy các hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.

5. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 5 ngày

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu chào giá: Từ 9h00 ngày 27 tháng 06 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: 17h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file san PDF bản gốc hồ sơ dự thầu gồm:

+ Đề xuất tài chính (File PDF và file excel) Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên Nhà thầu_ Tên gói thầu_ Đề xuất tài chính.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đàu tư: Ban đấu thầu – Phòng 402, tầng 4, tòa nhà Cam Cường, km4 khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092);

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 35 NGAY 27.6.2024_TB MOI CHAO GIA CANH TRANH GT THI CONG LAP DUNG BUC DE TRUNG BAY XE – KHU DTM DUONG NOI_0001