Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh các gói thầu sau

1. TM 146 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng, bể, xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hàng rào và sân vườn 14 căn biệt thự lô A1 (A01-16 đến A01.29), Phân khu A, Khu ĐTM Dương Nội“.

2. TM 147 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng, bể, xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hàng rào và sân vườn 13 căn biệt thự lô A1 (A01-30 đến A01.42), Phân khu A, Khu ĐTM Dương Nội“.

3. TM 148 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng, bể, xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hàng rào và sân vườn 23 căn biệt thự lô C1 (C01-24 đến C01.36 và C01-38 đến C01.47), Phân khu A, Khu ĐTM Dương Nội“.

4. TM 149 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng và bể các căn biệt thự lô B1,D1,D2, phân khu A, khu ĐTM Dương Nội“.

5. TM 150 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng và bể các căn biệt thự lô A (không kể 27 căn mặt đường A01-16 đến A01.42), phân khu A, khu ĐTM Dương Nội.

6. TM 151 ngày 03.10.2018. Gói thầu: “Thi công móng và bể các căn biệt thự lô C (không kể 23 căn mặt đường C01-24 đến C01.36 và C01-38 đến C01.47), phân khu A, khu ĐTM Dương Nội.

Nhà thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với giá 500.000 – 1.000.000 đồng tại địa chỉ:

Ban Dịch vụ Hành chính – Tầng 5, Tòa nhà Nam Cuong Building, Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài quận Hà Đông, Hà Nội.

Cán bộ của nhà thầu đến mua Hồ sơ mời thầu mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân, 01 bản photocopy chứng minh thư nhân dân và đề nghị để lại số điện thoại để liên hệ.

Mọi chi tiết liên hệ với Chủ đầu tư tại:

Ban Dịch vụ Hành chính – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Nam Cuong Building, Km số 4 đường Lê Văn Lương kéo dài, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.63251888 (máy lẻ 1016) Fax: 04.63251999