26 Tháng Mười, 2023

THÔNG BÁO MỜI THANH LÝ

V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội – Địa chỉ: Km 4 đường Tố Hữu (nay là đường Nguyễn Thanh Bình) khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội xin gửi tới quý đơn vị và cá nhân thông tin về việc thông báo thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý:

1. Tên tài sản bán thanh lý

Gói 01: Thanh lý tài sản NCC.

+ Gói 01-1: Tài sản thanh lý máy móc, công cụ dụng cụ cầm tay, thiết bị loại nhỏ.

+ Gói 01-2: Tài sản thanh lý vật tư thiết bị điện nước.

+ Gói 01-3: Tài sản thanh lý vật tư xây dựng, hoàn thiện.

Gói 02: Thanh lý tài sản Dự án Hải Dương.

Gói 03: Thanh lý tài sản Dự án Nam Định.

Gói 04: Thanh lý tài sản ô tô

+ Gói 04-1: Thanh lý 2 ô tô tại Nam Định: Matiz 2004 biển 18T – 2539, karado biển 23C- 0258

+ Gói 04-2: Thanh lý 2 ô tô tại dự án Hải Dương: Hyndai 2004 biển 16 L- 8576, Pajero 2005 biển 29V – 7443.

+ Gói 04-3: Thanh lý 2 ô tô tại Dương Nội: Fortuner 2010 biển 30Z – 0458, Fortuner 2010 biển 29A-10951.

Gói 05: Thanh lý tài sản các dự án tại Hà Nội.

2. Đối tượng được và không được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng theo quy định tại mục (b) dưới đây.

b) Các đối tượng không được tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình theo quy định của pháp luật.

– Các thành viên trong Hội đồng thanh lý tài sản và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của các thành viên này.

– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản bán thanh lý.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

– Thời gian: 8h00 đến 17h00, từ ngày thông báo đến hết ngày 15/11/2023.

– Gói 01: Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội. Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Mai Văn Thành: 0983 432 996/ Ông Phạm Văn Thủy. SĐT: 0868 238 686.

– Gói 02: Địa điểm: Khu ĐT phía đông, TP. Hải Dương. Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Đinh Văn Hoàn. SĐT: 0973 768 766/ Ông Nguyễn Văn Tú. SĐT 0942 773 333.

– Gói 03: Địa điểm: Kho tại dự án Nam Định, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Phạm Văn Thực. SĐT: 0983 030 682.

– Gói 04:

+ Gói 04-1: Địa điểm: Kho tại dự án Nam Định, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Phạm Văn Thực. SĐT: 0983 030 682.

+ Gói 04-2: Địa điểm: Khu ĐT phía đông, TP. Hải Dương. Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Đinh Văn Hoàn. SĐT: 0973 768 766/ Ông Nguyễn Văn Tú. SĐT 0942 773 333.

+ Gói 04-3: Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội: Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Phạm Văn Thành. SĐT: 0967 110 291.

– Gói 05: Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội: Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Phạm Bá Thỉnh. SĐT: 0984 874 032. Khu ĐT Phùng Khoang, Cổ Nhuế, Hà Nội: Ông Vũ Minh Hải: SĐT 0901 578 262.

4. Tiền đặt trước

– Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty.

– Gói 01-1: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 01-2: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 01-3: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 02: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 03: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 04-1: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 04-2: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 04-3: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 05: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Hình thức nộp tiền đặt trước.

+ Ban tài chính kế toán, phòng 507, tầng 5, tòa nhà văn phòng Nam Cường, km4 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

+ Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thanh Bình.

+ Người/ tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ các nội dung thông tin sau:

Họ tên người/ tổ chức tham gia đấu giá (hoặc tên đơn vị):

Chứng minh thư nhân dân; thẻ căn cước số (hoặc mã số doanh nghiệp):

Địa chỉ:

Nội dung đặt cọc:

Tiền đặt trước tham giá đấu giá thanh lý:

Gói 01-1: Tài sản thanh lý máy móc, công cụ dụng cụ cầm tay, thiết bị loại nhỏ.

Gói 01-2: Tài sản thanh lý vật tư thiết bị điện nước.

Gói 01-3: Tài sản thanh lý vật tư xây dựng, hoàn thiện.

Gói 02: Thanh lý tài sản Dự án Hải Dương.

Gói 03: Thanh lý tài sản Dự án Nam Định.

Gói 04-1: Thanh lý 2 ô tô tại Nam Định: Matiz 2004 biển 18T – 2539, karado biển 23C- 0258

Gói 04-2: Thanh lý 2 ô tô tại dự án Hải Dương: Hyndai 2004 biển 16 L- 8576, Pajero 2005 biển 29V – 7443.

Gói 04-3: Thanh lý 2 ô tô tại Dương Nội: Fortuner 2010 biển 30Z – 0458, Fortuner 2010 biển 29A-10951.

Gói 05: Thanh lý tài sản các dự án tại Hà Nội.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, quy định về mẫu phiếu tham dự đấu giá, cách thức viết bì thư và gửi phiếu tham dự đấu giá

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.

– Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu tham dự đấu giá là 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2023.

– Phiếu tham gia đấu giá gửi về: Ban Hành chính, Phòng 515, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km 4 Tố hữu, Hà Đông, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016) Fax: 024.63251999.

– Sau khi tổng hợp, đánh giá “Giá chào đấu giá” của các Đơn vị đấu giá, Bên mời đấu giá sẽ đàm phán với các Đơn vị đấu giá. Giá chào đấu giá cuối cùng của các Đơn vị đấu giá sẽ được trình lên Ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường xem xét, quyết định.