7 Tháng Tám, 2023

THÔNG BÁO MỜI THANH LÝ

V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội – Địa chỉ: Km 4 đường Tố Hữu (nay là đường Nguyễn Thanh Bình) khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội xin gửi tới quý đơn vị và cá nhân thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý:

1. Tên tài sản bán thanh lý

Gói 01: Tài sản thanh lý công cụ, dụng cụ tòa nhà văn phòng.

Gói 02: Tài sản thanh lý ô tô thanh lý.

2. Đối tượng được và không được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng theo quy định tại mục (b) dưới đây.

b) Các đối tượng không được tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình theo quy định của pháp luật.

– Các thành viên trong Hội đồng thanh lý tài sản và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của các thành viên này.

– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản bán thanh lý.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

– Thời gian: 8h00 đến 17h00, từ ngày thông báo gia hạn đến hết ngày 31/8/2023.

– Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

– Người hướng dẫn xem tài sản: Ông Phạm Văn Thành.

– SĐT: 0967 110 291.

4. Tiền đặt trước

– Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty.

– Gói 01: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Gói 02: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) và phải đảm bảo công ty nhận được khoản tiền này trước thời điểm tổ chức mở Phiếu tham dự đấu giá.

– Hình thức nộp tiền đặt trước.

+ Ban tài chính kế toán, phòng 507, tầng 5, tòa nhà văn phòng Nam Cường, km4 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

+ Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thanh Bình.

+ Người/ tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ các nội dung thông tin sau:

Họ tên người/ tổ chức tham gia đấu giá (hoặc tên đơn vị):

Chứng minh thư nhân dân; thẻ căn cước số (hoặc mã số doanh nghiệp):

Địa chỉ:

Nội dung đặt cọc:

Tiền đặt trước tham giá đấu giá thanh lý:

Gói 1: Tài sản thanh lý công cụ, dụng cụ tòa nhà văn phòng.

Gói 2: Tài sản thanh lý ô tô thanh lý.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, quy định về mẫu phiếu tham dự đấu giá, cách thức viết bì thư và gửi phiếu tham dự đấu giá

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.

– Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu tham dự đấu giá là 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2023.

– Phiếu tham gia đấu giá gửi về: Ban Hành chính, Phòng 515, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km 4 Tố hữu, Hà Đông, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016) Fax: 024.63251999.

– Sau khi tổng hợp, đánh giá “Giá chào đấu giá” của các Đơn vị đấu giá, Bên mời đấu giá sẽ đàm phán với các Đơn vị đấu giá. Giá chào đấu giá cuối cùng của các Đơn vị đấu giá sẽ được trình lên Ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường xem xét, quyết định.

Chi tiết theo file đính kèm:TB 08 NGAY 03.08.2023_THONG BAO MOI THANH LY V.V BAN DAU GIA TAI SAN THANH LY_0001