20 Tháng Chín, 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: Sửa chữa Hạ tầng phục vụ bàn giao phân khu An Phú.” – Dự án: khu TM-DL-VH và ĐTM phía Tây thành Phố Hải Dương.

Nhà thầu quan tâm sẽ được nhận 01 bộ Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan với giá 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) tại địa chỉ: Ban Hành chính, phòng 515, Tầng 05, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cán bộ của nhà thầu đến nhận Hồ sơ yêu cầu mời chào giá cạnh tranh đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân, 01 bản photocopy chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại Email, Số điện thoại để liên hệ.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9h ngày 20 tháng 09 năm 2021 đến trước 16h ngày 25 tháng 09 năm 2021 (Trong giờ hành chính)

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 10 h ngày 25 tháng 09 năm 2021.

Mọi chi tiết liên hệ Chủ đầu tư tại:

Ban Hành chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)   Fax: 024.63251999

Hoặc Ban Đấu thầu – điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)   Fax: 024.63251999

Thông tin chi tiết:

TM 71 ngay 18.9.2021_TB moi thau.