31 Tháng Mười, 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1.      Tên gói thầu: Thi công gom đất màu phục vụ thi công vườn ươm cây.

2.      Dự án: Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc.

3.      Địa điểm: Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương.

4.      Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi.

5.      Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

6.      Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày.

7.      Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 28 tháng 10 năm 2022 đến trước 9h30 ngày 05 tháng 11 năm 2022.

8.      Địa điểm phát hành HSMT: Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Ban Quản lý Đấu thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường để nhận hồ sơ.

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)       Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn.

9.      Thời gian hiệu lực HSDT: 60 ngày.

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 05 tháng 11 năm 2022.

11.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu:

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu về địa chỉ: Ban Dịch vụ Hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu ĐTM Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu – Bìa Hồ sơ ghi rõ tên Nhà thầu, tên gói thầu).

12.  Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu:

Ban Quản Lý Đấu Thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)            Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:TM 145 ngay 28.10.2022_TBMT GT thi cong gom dat màu phuc vu thi cong vuon uom cay_0001