19 Tháng Một, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Cường Phú Quốc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển sản phẩm đầu tư cho dự án Khu tổ hợp Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc -Nam Cường.

2. Dự án: Khu tổ hợp Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc -Nam Cường.

3. Phạm vi công việc: Chi tiết theo Hồ sơ mời thầu đính kèm.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Chi tiết theo Hồ sơ mời thầu đính kèm.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 25 tháng 01 năm 2024.

7. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Dịch vụ hành chính, Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại: Ban Quản lý Đấu thầu

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3135); Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 01 NGAY 18.01.2024_TBMT GT TU VAN KS NC THI TRUONG VA DINH HUONG PT SP DT CHO DA KHU TO HOP DV DU LICH NGHI DUONG CAO CAP PHU QUOC – NAM CUONG_0001