22 Tháng Một, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công hạ tầng kỹ thuật từ nút T25 đến T33 – phân khu B, khu ĐTM Dương Nội. Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công công hạ tầng kỹ thuật từ nút T25 đến T33 – phân khu B, khu ĐTM Dương Nội.

2. Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Phạm vi công việc: Chi tiết theo Hồ sơ mời chào giá đính kèm.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Chi tiết theo Hồ sơ mời chào giá đính kèm.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 05 tháng 02 năm 2024.

7. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

+ Ban Dịch vụ Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

+ Ban Quản lý Đấu thầu; Phòng 402, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

+ Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3135); Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 02 NGAY 19.01.2024_TBMT GT TC HA TANG KY THUAT TU NUT T25 DEN T33 – PHAN KHU B – KHU DTM DUONG NOI_0001