13 Tháng Năm, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hải Dương – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1.   Tên gói thầu: San lấp hạ tầng kỹ thuật Đảo Ngọc.

2.   Địa điểm: Khu ĐTM phía tây TP Hải Dương.

3.   Phạm vi công việc: Dọn dẹp mặt bằng, đào dất nền, đắp nền độ chặt K90.

4.   Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

5.   Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 250 ngày.

6.   Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: từ 09h00 ngày 09 tháng 05 năm 2024.

7.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 27 tháng 05 năm 2024.

8.   Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file san PDF bản gốc hồ sơ dự thầu gồm (tách riêng 2 đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính):

+ Đề xuất kỹ thuật (theo yêu cầu của HSMT)

+ Đề xuất tài chính (File PDF và file excel)

Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên Nhà thầu_ Tên gói thầu_ Đề xuất kỹ thuật/ hoặc đề xuất tài chính.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đàu tư: Ban đấu thầu – Phòng 402, tầng 4, tòa nhà Cam Cường, km4 khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092);

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 42 NGAY 09.5.2024_TB MOI THAU GT SAN LAP HA TANG KY THUAT DAO NGOC – KHU DTM TAY HAI DUONG