1 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thay thế cáp tải, puly tải, cáp Govenor cho thang máy A, B, C tại tòa nhà Văn phòng Nam Cường” thuộc Dự án: Cải tạo thang máy A, B, C tại tòa nhà Văn phòng Nam Cường.

Kính mời Quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thay thế cáp tải, puly tải, cáp Govenor cho thang máy A, B, C tại tòa nhà Văn phòng Nam Cường

2. Dự án: Cải tạo thang máy A, B, C tại tòa nhà Văn phòng Nam Cường.

3. Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt thay thế cáp tải, puly tải, cáp Govenor cho thang máy A, B, C (chi tiết công việc theo khối lượng mời thầu).

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 20 ngày.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 15h00’ ngày 28 tháng 05 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00’ ngày 04 tháng 06 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (scan PDF bản có chữ ký, đóng dấu) về địa chỉ mail: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Nhà thầu nộp bản cứng HSCG cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Tiêu đề email ghi rõ: Tên gói thầu_Tên Nhà thầu.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu – Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3135). Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 26 NGAY 28.5.2024_TBMT GT CUNG CAP VA LAP DAT THAY THE CAP TAI, PULY TAI, CAP GIVENOR CHO THANG MAY A, B, C – TOA NHA VP NAM CUONG_0001