1 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hải Dương – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1.   Tên gói thầu: Thi công hạ tầng lô 2-9 và vành đai Sông Sặt.

2.   Địa điểm: Khu ĐTM phía tây TP Hải Dương.

3.   Phạm vi công việc: Thi công hạ tầng lô 2-9 và vành đai Sông Sặt.

4.   Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

5.   Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 90 ngày.

6.   Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: từ 09h00 ngày 27 tháng 05 năm 2024.

7.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 07 tháng 06 năm 2024.

8.   Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file san PDF bản gốc hồ sơ dự thầu gồm:

+ Đề xuất kỹ thuật (theo yêu cầu của HSMT)

+ Đề xuất tài chính (File PDF và file excel)

Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên Nhà thầu_ Tên gói thầu_ Đề xuất kỹ thuật/ hoặc đề xuất tài chính.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đàu tư: Ban đấu thầu – Phòng 402, tầng 4, tòa nhà Cam Cường, km4 khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092);

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 50 NGAY 27.5.2024_TBMT GT THI CONG HA TANG LO 2-9 VA VANH DAI SONG SAT – KHU DTM TAY HAI DUONG_0001