15 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Đánh chuyển, trồng, chăm sóc và BH cây tại ĐX1, ĐX2

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Đánh chuyển, trồng, chăm sóc và BH cây tại ĐX1, ĐX2

2. Dự án: Phân khu B – KĐT Dương Nội, TP Hà Nội.

3. Phạm vi công việc: Xem chi tiết bảng khối lượng và thông số kỹ thuật, hồ sơ thiết kế đính kèm.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ dự thầu: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu:

– Đánh chuyển trồng trong 30 ngày

– Chăm sóc BH 12 tháng.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 ngày 12 tháng 06 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ mời thầu: Trước 17h00 ngày 19 tháng 06 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ mời thầu:

Nhà thầu gửi file san PDF bản gốc hồ sơ dự thầu gồm:

+ Đề xuất tài chính (File PDF và file excel) Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên Nhà thầu_ Tên gói thầu_ Đề xuất kỹ thuật/ hoặc đề xuất tài chính.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đàu tư: Ban đấu thầu – Phòng 402, tầng 4, tòa nhà Cam Cường, km4 khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092);

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 30 NGAY 12.6.2024_TBMT GOI THAU DANH CHUYEN, TRONG, CHAM SOC VA BH CAY TAI DX1, DX2 – PHAN KHU B DUONG NOI_0001